ေနရပ္လြဳိင္ေကာ္ျပန္ရန္ စားရိတ္ျပတ္ဦးဇင္းအား ကား လက္မွတ္နဲ႔ဝတၱဳေငြကပ္လႈပူေဇာ္

ဦးဇင္းဘြဲ႕ေတာ္က ဦးဥတၱမ မႏၲေလးၿမိဳ႕မဟာျမတ္မုနိ

ဘုရားႀကီးလာဖူးယင္း လြဳိင္ေကာ္ၿမိဳ႕ျပန္ရန္ ခရီးစရိတ္

မလုံေလာက္ေတာ့၍ ဘုရားႀကီးမွ ဆိုင္ကယ္ကယ္ရီ

သမားမ်ားထံ အကူအညီေတာင္းရာမွ ဆိုင္ကယ္ကယ္

ရီသမားမ်ားက ကၽြန္ေတာ္ထံဖုန္းဆက္အကူအညီ

ေတာင္းလာခဲ့ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ မႏၲလာထြန္းကားဂိတ္

မွ ကိုဉာဏ္ဆီဖုန္းဆက္ၿပီး ဦးဇင္းအား ကားလက္မွတ္

ႏွင့္ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္ရန္၊လမ္းမွာလိုအပ္တာသုံးစြဲရန္

စုစုေပါင္း ဝတၱဳေငြ ငါးေသာင္းက်ပ္ေပးလႈေစခဲ့ပါတယ္။

ကြယ္လြန္သူဖခင္ႀကီး ဦးညဳိႀကီးအားရည္စူးၿပီး သမီး

ျဖစ္သူ မေဆြလင္းမွ လႈဒါန္းပါသည္။

ONE TO ONE ျပည္သူ႔ကူညီေရးအဖြဲ႕

ကုိဝမ္း ဖုန္း ၀၉၄၅၆၅၆၇၈၇၈

( မႏၲေလးၿမိဳ႕ )

Ad code will work only on domains added to your Dashboard account
This is the code for your widget. Just copy and paste it into your website.
New widgets may take up to 30 minutes before they start displaying properly.

Loading…

Leave a Reply